Jay and Greta Guzman pose with their son John Francis